Cele mai cumparate

S.C. Hulgo Mobili S.R.L.

CONDITII DE LIVRARE

Toate produsele comercializate de catre Hulgo Mobili SRL sunt noi si livrate in ambalajul original al producatorului.

CONDITII DE GARANTIE

Toate produsele comercializate de catre Hulgo Mobili beneficiaza de conditii de garantie conform legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor.

Conditiile de garantie sunt in conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003 si O.G. 174/2008. 

POLITICA DE RETUR

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, inregistrand o cerere de retur aici. Potrivit articolului 9 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, aveti dreptul de a va retrage din contractele incheiate la distanta, fara a preciza motivele, in termen de 14 de la data la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a produselor / a ultimului produs.

Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, inclusiv costurile livrarii, cu exceptia costurilor suplimentare determinate de faptul ca ati ales alta modalitate de livrare decat cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Expediati produsele sau inmanati-le direct noua la adresa Pitesti, Str. Prundu Mic, Arges, FN fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ati comunicat retragerea. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi inainte de expirarea perioadei de 14 . Va trebui sa suportati costul direct al returnarii produselor. Sunteti responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii produselor.

Pentru returnarea produselor comercializate de Hulgo Mobili SRL ne puteti contacta telefonic la numarul 0752877257 Operatorii nostri va vor oferi suport in alegerea modalitatii de returnare si va vor oferi detaliile necesare cu privire la adresa de expediere a produselor, ambalare sau contactarea firmei de curierat.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

A. Datele personale pe care le colectăm, prelucrăm și/sau stocăm

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților (în continuare „Clienți”), conform prevederilor de mai jos.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

în situațiile specifice (cum ar fi încheierea contractului, plata prețului și livrarea produselor pentru Clienți), când este necesară furnizarea detaliilor suplimentare cum ar fi: nume și prenume complete, adresa unde locuiți/ați dori furnizarea produselor comandate;

B. Scopul și temeiul juridic al colectarii, stocarii, prelucrarii datelor personale

Datele cu caracter personal se prelucrează în următoarele scopuri: executarea contractului de vânzare-cumpărare a produselor și serviciilor furnizate dumneavoastră, de la etapa ofertei până la cea a îndeplinirii obligațiilor de către părți; respectarea obligaților prevăzute în acte normative (legislația fiscală, actele normative care reglementează contabilitatea, auditul și alte situații asemănătoare); în situații de descoperire și prevenire a infracțiunilor, la cererea autorităților competente; în scopul administrativ și/sau operațional intern, pentru statistica preferințelor clienților în diferite zone geografice ale țării.

HULGO MOBILI SRL nu transmite informații promoționale de tip „newsletter” clienților aflați în baza de date și, în orice caz, acest lucru nu se va întâmpla fără obținerea acordului prealabil din partea dumneavoastră.

HULGO MOBILI SRL va putea cere acordul în vederea transmiterii de e-mailuri cu invitații de participare a clienților la evenimente promoționale. Orice acord privitor la colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi retras prin transmiterea unei notificări în acest sens la adresa de e-mail dataprotection@hulgomobili.ro. Retragerea consimţământului se va aplica doar pentru viitor, nefiind afectate colectările, stocările, prelucrările de date ce au avut loc anterior retragerii consimțământului. În cazul în care datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru respectarea unei obligații legale, furnizarea datelor de către dumneavoastră este obligatorie. În cazul în care refuzați furnizarea datelor, vă asumați riscul de a nu mai putea derula raporturile contractuale.

C. Ce se întâmplă cu datele personale colectate?

Persoanele care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul societăților noastre sunt: membrii departamentului contabilitate, membrii departamentului juridic (numai în eventualitatea nașterii unor conflicte și litigii), membrii departamentului IT, membrii departamentului vânzări (manager proiect, montatori, livratorii de produse și servicii), toate persoanele aflate în această categorie fiind ținute de obligația de confidențialitate privind datele cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt vândute ori transmise unor terțe părți. Persoanele mai sus arătate vor gestiona datele cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor conducătorilor societății, numai în legătură cu atribuțiile de serviciu și exclusiv pentru scopurile prevăzute mai sus. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este necesar, solicitat, impus printr-o normă legală.

D. Drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal din baza noastră de date, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) Vizitatorii/Clienții iși retrag consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor (legal sau contractual);

(c) Vizitatorii/Clienții se opun prelucrării în temeiul dreptului la opoziție recunoscut de Regulamentul UE 2016/679 (dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării tuturor datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv creării de profiluri), cu condiția de a nu exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau cu condiția ca scopul prelucrării să nu fie constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată;

(d) Vizitatorii/Clienții se opun prelucrării datelor cu caracter personal având ca scop marketingul direct;

(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(f) Vizitatorii/Clienții se opun prelucrarii datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal se exercită prin transmiterea unei notificări scrise care sa asigure dovada confirmării pe adresa de e-mail dataprotection@hulgomobili.ro. Notificarea trebuie sa cuprinda numele, prenumele, datele de identificare și declarația expresă a persoanei în cauză cu privire la opțiunea de a i se sterge datele cu caracter personal.

În cazul în care suntem ținuți de o obligație legală, datele personale nu vor fi șterse mai devreme de data până la care respectivele date trebuie stocate/arhivate Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Vititatorii/Clienții au dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire pe adresa de e-mail dataprotection@hulgomobili.ro.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) Vizitatorii/Clienții contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar Vizitatorii/Clienții se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;

(c) Subscrisa nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor prezentate mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru. Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire pe adresa de e-mail dataprotection@hulomobili.ro. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal Vizitatorii/Clienții au dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc și pe care ni le-au furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

De asemenea, au dreptul de a ne solicita transmiterea acestor date altui operator de date, fără obstacole din partea subscrisei, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământul Vizitatorilor/Clienților sau pe un contract;

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor, Vizitatorii/Clienții au dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la subscrisa la un alt operator pe care îl indică, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, pe adresa de e-mail dataprotection@hulgomobili.ro.

Dreptul la opozitie

In orice moment, Vizitatorii/Clienții au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date. Din momentul primirii notificării, ne obligăm să nu mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Vizitatorii/Clienții au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. Vizitatorii/Clienții iși pot exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice pe website-ul www.hulgomobili.ro, în măsura în care aceste mijloace sunt puse la dispoziția lor. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, Vizitatorii/Clienții au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. În lipsa altor mijloace tehnice puse la dispoziție prin intermediul website-ului www.hulgomobili.ro, acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire, pe adresa de e-mail dataprotection@hulgomobili.ro. Dreptul la accesul datelor Cumparatorul/clientul are drept de acces la datele cu caracter personal stocate si prelucrate, fara niciun fel de restrictie din partea noastră.

E. Durata colectării, prelucrării și stocării datelor cu caracter personal

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal este în sensul păstrării datelor persoanelor fizice exclusiv atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de durata necesară îndeplinirii scopurilor enumerate la secțiunea B. Dacă doriți mai multe informații despre durata de timp pentru care păstrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa dataprotection@hulgomobili.ro.

F. Securitatea datelor

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate și găzduite în condiții de siguranță și folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul la aceste date al persoanelor neautorizate.

G. Informări suplimentare

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept dintre cele detaliate mai sus, ne puteți contacta la adresa de email dataprotection@hulgomobili.ro, urmând să primiți răspuns într-un termen rezonabil, care nu va fi mai mare de 30 de zile calendaristice.